Кариери

ЕКСПЕРТ ТРУДОВА БЕЗОПАСТНОСТ

Повече от 29 години ние, Евромаркет Груп, сме най-голямата и успешна българска компания за строителна и индустриална техника в страната.

Какво стои зад този успех? – Ясна визия, отдадена работа и много доволни клиенти. Безспорно обаче нашият най-ценен ресурс са хората. Всички служители на Евромаркет Груп със своя професионализъм, екипен дух, креативност и лоялност превръщат компанията в лидер на пазара.

Ако търсиш работна среда, в която да се развиваш, сплотен екип, който да те подкрепя и компания, която ти дава сигурност – присъедини се към нас.

Във връзка с развитието на нашата дейност търсим да назначим мотивиран, ангажиран и отговорен човек за ключовата позиция Експерт трудова безопастност.

Какво трябва да притежава идеалният кандидат?

-Минимум 3 години опит в съответната област, както и добро познаване на законодателството и практиките в областта на ЗБУТ

-Образователна степен „Бакалавър“ по безопасност и здраве при работа

-Преминати обучения в областта на БЗР и стандарти по качество ще се счита за предимство

-Организираност и умения да довежда задачите докрай;

-Комуникативност и нагласа за работа в екип;

-Да бъде позитивна и енергична личност.

 

Какви ще бъдат Вашите отговорности? 

 - Координира работата на длъжностните лица от структурните звена на дружеството при реализиране на задълженията им по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
 - Организира и участва в процеса по идентифицирането и оценката на професионалните рискове.
 - Организира разработването на проекти, програми и конкретни мерки за предотвратяване на риска за живота и здравето на служителите и подобряване на условията на труд.
 - Организира и участва при подготовката и изготвянето на оценки и становища относно съответствието с изискванията за безопасност и здраве при работа, при въвеждането в експлоатация на обекти, технологии, работно оборудване и работни места.
-Сътрудничи и помага на Службата по трудова медицина при изпълнение на нейните функции и задачи.
- Изисква от съответните длъжностни лица създаване на организация на работата, при която служителите да могат да извършват възложената им работа, без да е застрашена тяхната безопасност и здраве, като съдейства за спазването на правилата за безопасност и здраве при работа в съответните направления .

-Следи за използването на защитни работни облекла, обувки, лични предпазни средства и др. от служителите.
-Организира и участва в разработването на фирмения документооборот за безопасност и здраве при работа (БЗР), изискван по българското законодателство, вътрешните норми на дружеството и Стандарта ISO 45001:2018 за управление на здравето и безопасността при работа, с последващи негови версии.
-Извършва наблюдение и контрол по изпълнението на предприетите мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, като консултира длъжностни лица и служители по прилагането на правилата за безопасни и здравословни условия на труд.

-Участва в подготовката на документация свързана със ЗХУ и трудоустрояване

-Одитира обектите на компанията и изготвя справки по чек-листове

-Участва във вътрешно-фирмени обучения в сферата на здраве и безопасност - учебна евакуация, действия при бедствия и аварии и т.н.

-Участва в установяване, разследване, регистриране на трудови злополуки. Разработва мероприятия за тяхното намаляване и предотвратяване.

Какво Ви предлагаме?

-Атрактивно стартово възнаграждение;

-Допълнително здравно осигуряване;

-Възможност за професионална реализация в голяма и утвърдена компания, лидер на пазара;

-Приятна работна атмосфера сред доказани професионалисти;

-Карта „Мултиспорт” на преференциална цена;

-Работно време: от понеделник до петък, от 9.00 ч. до 17.30;

-Осигурен служебен транспорт.

За да кандидатствате, моля, изпратете автобиография с актуална снимка.

Всички кандидатури ще бъдат разгледани в пълна конфиденциалност и само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Данните, които предоставяте доброволно, са лични данни по ЗЗЛД и подлежат на специална защита. Ние поемаме ангажимента да ги опазваме, съхраняваме и използваме само във връзка с регистрирането на Вашата кандидатура за работа.

 

Обратно към списъка със свободни позиции

Кандидатствай за позицията:

Моля прикачете *.doc или *.pdf файл.

Моля прикачете *.doc или *.pdf файл.

Изпратете запитване

Код за сигурност: * Ако кодът не е разбираем можете да го презаредите, като кликнете върху него.

Вашата препоръка

Скъпи клиенти, ще се радваме да се запознаем и да чуем Вашето мнение и предложения за сайта, за да го подобрим за Ваше улеснение.

Код за сигурност: * Ако кодът не е разбираем можете да го презаредите, като кликнете върху него.