Студенти от УАСГ в Евромаркет за ценни практически съвети и нови знания

04.08.2021 Студенти от УАСГ в Евромаркет за ценни практически съвети и нови знания

И тази година Евромаркет си сътрудничи с българското образование и за четвърта поредна година отвори вратите си за учебната практика по строителни машини на студентите от УАСГ /Университет по архитектура, строителство и геодезия/. Евромаркет силно вярва, че комбинацията от теоритични знания и практически умения ще превърне студентите в така необходимите на българския пазар специалисти.

Бъдещите професионалисти са от поток Строителни системи и съоръжения /ССС/, под ръководството на доц. К. Радлов и гл.ас. Д. Вражилски. Техният основен фокус по време на практиката бяха строителните машини на световния лидер на пазара - Komatsu. Те бяха запознати теоритично с машините и впечатляващата история на индустриалния гигант.

За по-вълнуващата и практическа част им бяха показани челен и комбиниран товарач, багер товарач и булдозер на Komatsu, както и модели на Manitou и Cifa.

Студентите имаха възможност не само да се запознаят с техническите характеристики и функционалните възможности на машините, но и да ги управляват.

Направихме кратко интервю с доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев, който е ръководител на катедра „Технология и механизация на строителството“, за да разберем неговото мнение за ползите от практиката и за българското образование. Представяме ви го.

Доц. Хрисчев, здравейте. Какви според Вас са ползите за университета и за младите кадри от този досег с бизнеса?

На площадката на фирма „Евромаркет“ колегите студенти получават възможност да се запознаят с основните земекопни и пътно-строителни машини в процес на работа, както също и да наблюдават практически демонстрации на различните извършвани работни операции от строителната техника върху предварително подготвен полигон. Това реално води до обогатяване на техните знания по отношение на важните технически характеристики на машината, които най-силно влияят върху нейната производителност. Получават ценни практически съвети по отношение на организацията на техническото обслужване и ремонта на строителните машини, доставката на резервни части, както и биват запознати с най-новите тенденции, нововъведения и модернизации в строителната техника. Основната полза за бъдещите инженери, в крайна сметка, се явява придобиване нужните знания и умения, как да решават по оптимален начин реални практически задачи, свързани с избора на строителна механизация за изпълнение на конкретни строителни и монтажни работи.

Какви са Вашите впечатления от студентите - имат ли желание да продължат да се развиват в тази индустрия и да работят в България?

По мои впечатления, у младите кадри през последните години се наблюдава все по-силно желание да продължат да се развиват в строителната индустрия. Основният стремеж на голяма част от завършващите студенти е да направят своята кариера и успешна професионална реализация именно в Р.България. Считам, че ние всички – университет, държавни институции и строителен бизнес, сме задължени да положим необходимите усилия и да направим всичко възможно, за да им помогнем при тяхната успешна професионална реализация.

На какво се стараете да научите студентите извън дисциплините, които преподавате?

Извън дисциплините, които преподаваме, ние всички преподаватели от катедра  „Технология и механизация на строителството“, се стараем да научим студентите преди всичко на професионална отговорност по отношение на крайния резултат и начина на изпълнение на работата, независимо от заеманата от тях позиция в бъдеще. Искаме студентите да осъзнаят, че професионалната отговорност означава също и лична отговорност за всеки строителен инженер, който чрез придобитите в университета знания и умения трябва да се старае за по-качествено, по-ефективно и по-безопасно изпълнение на строителните работи, чрез което в крайна сметка да даде и своя принос за развитието на строителния бранш у нас.

Евромаркет пожелава на бъдещите специалисти да градят смело и успешно своя професионален път!

Обратно към новините

Изпратете запитване

Код за сигурност: * Ако кодът не е разбираем можете да го презаредите, като кликнете върху него.

Вашата препоръка

Скъпи клиенти, ще се радваме да се запознаем и да чуем Вашето мнение и предложения за сайта, за да го подобрим за Ваше улеснение.

Код за сигурност: * Ако кодът не е разбираем можете да го презаредите, като кликнете върху него.