Екипът на Евромаркет Кари участва в корпоративното обучение „Ефективност и ефикасност на човешкия капитал”

25.06.2014 Екипът на Евромаркет Кари участва в корпоративното обучение „Ефективност и ефикасност на човешкия капитал”

След провеждане на тренинга за колегите от други направления и изключително позитивните им отзиви, екипът на Евромаркет Кари също проведе обучението на 21 и 22.06.2014 година.
Лекторът г-н Алексиев започна с кратко представяне на професионалната си кариера. Последва обяснение на понятията ефективност и ефикасност и разяснение разликата между двете:

  • Ефективност – да правиш правилните неща
  • Ефикасност – да правиш нещата по правилния начин

На снимката лекторът г-н Алексиев

Основни аспекти на обучението бяха целеполагане, клиентоориентираност, времеизмерване на поставените цели и задачи. Обучението протече под формата на дискусия. Всички служители на Евромаркет Кари взимаха активно участие, изказваха мнения и задаваха въпроси. Имаше и тестове за самооценка, които бяха много полезни за участниците. В края на първия ден екипът се раздели на групи, които имаха задача да определят конкретна, измерима професионална цел и да разработят план за нейното осъществяване. Задачата беше интересна и всички се включиха много отговорно в нея. След завършване на проектите последва и тяхната презентация от представители на екипите. Четирите групи се представиха много добре и получиха аплодисменти от колегите си.

Представители на един от екипите презентират проект. На снимката Веселка Асенова – Проектант стелажни системи и Николай Колев – Търговски специалист подемно-транспортна техника Toyota/BT

Тренингът завърши с връчване на сертификати на всички участници.

Връчването на сертификатите на участниците. На снимката Николай Станчев – Изпълнителен директор Евромаркет Кари

На снимката Даниела Бурдин – Търговски специалист подопочистваща техника Hako

Всички участници от екипа на Евромаркет Кари изказаха положително мнение за проведеното обучение и бяха уверени, че ще намерят приложение на получените знания в работата си, което ще им помогне да бъдат още по ефективни и ефикасни в предоставянето на правилните решения за своите клиенти.

Обратно към добрите практики

Изпратете запитване

Код за сигурност: * Ако кодът не е разбираем можете да го презаредите, като кликнете върху него.

Вашата препоръка

Скъпи клиенти, ще се радваме да се запознаем и да чуем Вашето мнение и предложения за сайта, за да го подобрим за Ваше улеснение.

Код за сигурност: * Ако кодът не е разбираем можете да го презаредите, като кликнете върху него.