Инвестиране в човешкия капитал и грижа за служителите

15.04.2013 Инвестиране в човешкия капитал и грижа за служителите

Започнала с 5 служители, днес персоналът на компанията, заедно със задграничните й дружества, надхвърля 500 души. Добрата бизнес среда в Евромаркет Груп води до ниско текучество и приемственост на кадрите. В компанията вече има и служители второ поколение. Наши служители доведоха порасналите си деца, има бащи и синове, майки и дъщери, братя, сестри, работещи при нас. Всичко това е показателно за атмосферата в Евромаркет Груп, която прави компанията желан работодател.

За Евромаркет Груп са особено важни хората, които работят в компанията - нашите специалисти. Затова грижата за служителите е сред основните ангажименти на ръководството. Разработени са обучителни програми, както за въвеждане и адаптация на новоназначените служители, така и програми за развитие на професионалните и личностни умения. Евромаркет Груп използва различни средства за мотивация на персонала, включително прогресивно увеличаващо се възнаграждение, бонуси, социални пакети и др.

Всеки служител на Евромаркет Груп, който има качества и желание, получава възможност за израстване в компанията. Многобройни са случаите, когато служители, започнали работа на най-ниско ниво, достигат отговорни позиции, даващи им възможност да изявят и разгърнат потенциала си. Евромаркет Груп инвестира в развитие на служителите си. Значителни ресурси се инвестират в обучението на кадрите на Евромаркет Груп. Специалисти от фирмата редовно се включват в различни видове обучения: теоретични и практически занятия, курсове за повишаване на квалификацията, маркетингови, продуктови и сервизни обучения, курсове за чужди езици. Мнозина се изпращат на обучение в чужбина. Провеждат се тиймбилдинги и спортни мероприятия, целящи разтоварване и преодоляване на стреса и напрежението от ежедневието.

Обратно към добрите практики

Изпратете запитване

Код за сигурност: * Ако кодът не е разбираем можете да го презаредите, като кликнете върху него.

Вашата препоръка

Скъпи клиенти, ще се радваме да се запознаем и да чуем Вашето мнение и предложения за сайта, за да го подобрим за Ваше улеснение.

Код за сигурност: * Ако кодът не е разбираем можете да го презаредите, като кликнете върху него.