Новини

Актуално и днес: г-жа Боряна Радева и инж. Димитър Илчев: В близките години ще сме свидетели на пълно технологично обновяване и в строителния сектор, и в индустрията

09.12.2021 Актуално и днес: г-жа Боряна Радева и инж. Димитър Илчев: В близките години ще сме свидетели на пълно технологично обновяване и в строителния сектор, и в индустрията

Днес в рубриката "Актуално и днес" си припомняме едно интервю на Генералните мениджъри на Евромаркет Груп - г-жа Боряна Радева и инж. Димитър Илчев за списание "Градът". Интервюто е по повод 25-годишния юбилей на компанията.

Честит 25-годишен юбилей! Споделете как се промени "Евромаркет" от зората на създаването му досега. Какво беше началото, кои бяха най-важните моменти в развитието на компанията и кои са най-важните уроци, които научихте?

Б.Р.:  
"Евромаркет" стартира като малка фирма за доставка на инструменти с малък офис на улица "Вашингтон" в София, с няколко телефона, един компютър и по-малко от 10 служители. Започнахме в зората на демокрацията и преминахме през кризи, хиперинфлации, икономически подеми, за да бъдем днес водещ доставчик на строителна и индустриална техника. Работили сме неуморно и много сме се раздавали. Всеки от бизнесите ни се е развивал стъпчица по стъпчица в зависимост от нуждите на пазара. Днес компанията е по-улегнала, по-добре структурирана, с утвърдени правила, а самите ние сме по-зрели и си поставяме по-дългосрочни цели. Научихме се на последователност, търпение, лична отговорност, да не се примиряваме с по-малко, а да даваме най-доброто от себе си и систематично да работим за усъвършенстването си - както лично, така и професионално. Разбира се, променяхме се, но за да бъдеш успешен, трябва да си готов за всяка промяна и да я приемаш като предизвикателство и възможност.

Д.И.: Несъмнено сред най-важните моменти бяха именно онези по време на криза, в които се е налагало да взимаме трудни решения - монетарната реформа, Виденовата зима, световната икономическа криза... Преминахме през турбулентни години, в които от най-високо правителствено ниво се казваше "За Бога, братя, не купувайте!", както и през години, в които някои от бизнесите ни бяха инцидентни заради колапса на икономиката. Тези изпитания обаче не ни отказаха, а напротив - амбицираха ни и смея да кажа, че сме извлекли най-доброто от всяко от тях. Например световната икономическа криза след 2008 г. ни подтикна да бъдем по-активни, максимално ефективни, да оптимизираме бизнес процесите си, да поддържаме ред, добра организация и спазване на правила. Накара ни да станем по-иновативни и да инвестираме в нови пазари, продукти и в служителите си, да разширим сервизните си бази и да осмислим, че най-важното нещо е нашите клиенти да са удовлетворени. Научихме от кризата, колко важно е да няма отпускане и винаги процесите в една компания да бъдат ефективни, т.е по принцип, не само по време на криза. Разбрахме, че в богати времена е много важно да се заделят провизии и резерви. Те ни помагат да бъдем изключително надеждни и устойчиви днес. Освен това времето ни показа, че е по-добре и за клиентите, и за нас да работим само и единствено с топ марки, затова се насочихме към установяване на стратегически партньорства със световни лидери като Komatsu, Toyota Material Handling, Sandvik, Ammann, Manitou и др. Най-важното обаче е, че се научихме да си поставяме детайлни, измерими цели. Всички тези уроци ни помагат. 

Как оценявате средата за правене на бизнес в България и кои са големите предизвикателства пред вашия бизнес?

Д.И.: България има много добра данъчна политика, която стимулира бизнеса и предприемачеството. Средата е много благоприятна, бих казал позитивна, благодарение на ръста на икономиката, рекордния размер на БВП и респективно обема на бизнеса. Голям принос има благоприятното географско положение, което допълнително насърчава инвестициите в логистични и индустриални обекти. Съществен подем обаче не може да има без изграждането на големи инфраструктурни обекти, затова се радвам, че страната ни предприема действия в тази насока. Усвояването на европейски средства от новия програмен период и добрите ни външнополитически отношения със съседните държави улесняват изграждането на транспортни коридори, благодарение на което имаме възможност да произвеждаме и изнасяме крайни продукти с висока добавена стойност. Иде реч за огромно количество реални обекти за десетки милиарди с осигурено финансиране, но кой ще ги реализира? Бизнесът вече се сблъсква със сериозни проблеми по отношение на човешките ресурси. Всеки ден срещам мениджъри, управители, собственици, които се оплакват от липсата на инженери, архитекти, проектанти, строители, багеристи... Това е изпитание, с което трябва да се справим - и ние, и държавата.

Б.Р.: Съгласна съм, че бизнесът се е съсредоточил да работи, навсякъде ври и кипи. Но както пред колегите, така и пред нас предизвикателството ще бъде да привлечем и задържим креативните и иновативно мислещите хора, както и да създадем следващото мениджърско поколение. Мисля, че "Евромаркет" се справя добре с тази мисия, но в бъдеще несъмнено ще наблягаме допълнително върху нови политики относно човешкия ресурс, нови подходи, стандарти и механизми за мотивация и контрол. Ще наблегнем върху търговските, сервизните и лидерските обучения и ще се стремим да бъдем максимално близо до младите хора.


Отразява ли се тази позитивна среда върху пазара на строителни машини? Каква е вашата оценка и какво според вас е състоянието на машинния парк в България?

Д.И.: Конкретно в областта на строителните машини пазарът е много флуктуиращ, изцяло зависим от състоянието на строителния сектор, за разлика от пазара на индустриални машини, който е по-малко податлив на колебания - от мотокари, компресори, металообработваща техника и инструменти има постоянна необходимост, а строителните машини са силно зависими от капиталовите инвестиции. В бизнеса със строителни машини при определени обстоятелства има риск пазарът им да се стопи до незначителен, да замръзне или направо да изчезне за много дълъг период. Това, че "Евромаркет" е силно диверсифицирана компания, ни поддържа стабилни в такива кризи. За щастие в момента има ръст в строителния сектор, съответно има и ръст на търсенето на строителни машини. Пазарът е в подем и е изключително динамичен, бих казал свръхдинамичен. В това отношение много ни помага финансирането по европейски програми. Бизнесът се възползва от тях и модернизира машинния си парк доста интензивно. Ако допреди десетина-петнайсет години все още се намираха стари, допотопни машини от времето на соца, днес такива няма и тенденцията е машинният парк да се модернизира и подмладява. Търсят се икономични, високопроизводителни машини на топ марки. В сферата на строителните машини пример са революционните хибридни багери Komatsu - отчитаме истински бум на продажбите им през последните няколко години. Модел HB 215-2 е най-продаваният верижен багер в България в момента. Друг пример са бетон помпите на CIFA с карбонова технология на стрелата, за които получаваме постоянно запитвания. Като добавим стабилния растеж на пазара в момента и постоянната необходимост от нови машини, смея да твърдя, че в близките години ще сме свидетели на пълно технологично обновяване и в строителния сектор, и в индустрията.

Вие предлагате десетки световни брандове, имате представителства извън България. Каква е визията ви за развитие на "Евромаркет Груп" в светлината на настъпващата индустриална революция (Industry 4.0)? Навлиза ли и България вече в нея?
Б.Р.:Навлиза, несъмнено. Бизнесът няма друг избор, освен да се модернизира, за да остане конкурентен на световния пазар. Темпът е бавен, но сигурен. Нашите наблюдения са, че българските компании са много отворени към иновациите и все повече изискват висока производителност, енергийна ефективност, автоматизация на работния процес, смарт решения. Нашата прогноза е, че ще се засили търсенето на технологии за редуциране на производствените разходи, повишаване на добавената стойност и - в следствие на липсата на кадри - намаляване на зависимостта от човешкия фактор.
Д.И.: Веднага давам пример от областта на строителната техника със системата Intelligent Control Machine на Komatsu, която се интегрира в управлението на машините и позволява например на един багер или на един булдозер да работи по предварително зададени от оператор координати, да контролира самостоятелно дълбочина на изкоп, денивелация, наклон, скорост... Пести се време, енергия, човешки ресурс, намалява се рискът от грешки. При индустриалните машини пък има истинска еволюция - производителите разработват и интегрират нови софтуери, които позволяват анализи в реално време и контрол върху цялото производство. Това важи и за складовата техника, и за компресорното оборудване, и за металообработващите машини - лазери, абканти, стругове... Всъщност ние вече отчитаме повишено търсене на такива технологии. Има много напредничави фирми в България, хората се интересуват и получаваме все повече запитвания. Пазарът е ценово чувствителен и това неизменно се отразява на предпочитанията на клиентите, но индустриалната революция, която се случва в Америка, Азия, Европа, вече е и на нашия праг.

Вие сте инициатори и партньори на проекти, подкрепящи важни каузи. Кои са най-важните ценности, които искате да споделите с  бъдещите поколения?

Б.Р.:През годините се научих, че не трябва да се примиряваме с проблемите, които застават на пътя ни, а да даваме най-доброто от себе си, за да ги преодоляваме - заедно, в съпричастност, напълно осъзнавайки своята лична отговорност. Много бих искала също да покажа, че трябва постоянно да правим добро, без да очакваме нещо в замяна.
Д.И.: Аз съм на мнение, че колкото и каквито и задачи да има човек, те трябва да бъдат свършени. Като най-важни ценности бих определил трудолюбието, отдадеността, честността, професионализма, личната и трудовата етика. Да бъдем полезни за семействата си и за обществото.

Мотото на вашата 25-годишнина е "С поглед към бъдещето". Какъв е вашият поглед към бъдещето?

Д.И.: Гледаме към една отговорна компания, с млади и висококвалифицирани специалисти, споделящи мисията и визията на фирмата, която представляват. Виждаме "Евромаркет" близо до бизнеса на своите клиенти, с оптимизирани работни процеси, модерни системи за управление, предлагаща иновативни, ефективни и комплексни решения.
Б.Р.:Мисля, че и двамата ще се съгласим, че най-вече погледът ни е насочен към това нашите собствени деца и внуци да наследят нашата отдаденост и да открият себе си - и лично, и професионално - в "Евромаркет". И нека 30-годишният юбилей на компанията да бъде техен празник.

Обратно към новините

Изпратете запитване

Код за сигурност: * Ако кодът не е разбираем можете да го презаредите, като кликнете върху него.

Вашата препоръка

Скъпи клиенти, ще се радваме да се запознаем и да чуем Вашето мнение и предложения за сайта, за да го подобрим за Ваше улеснение.

Код за сигурност: * Ако кодът не е разбираем можете да го презаредите, като кликнете върху него.