Мобилни стелажи Moviblock

Изтегли брошура

Това е комплект от рафтови стелажи, монтирани върху подвижни бази, които се движат по релси. По този начин се гарантира оптимален ред и управление на архива и склада, както и по-добро използване на пространството.

Предимства:

  • Максимално използване на пространството, тъй като Moviblock е компактна система за съхранение
  • Може да се адаптира към всяко свободно пространство
  • Пълна безопасност на складираните материали
  • Системата е идеална за съхранение на всички видове книги и документи

- Гравитационни стелажи Live Storage

Стелажите за директно пикиране са изградени от леко наклонени ролкови легла с ролки, които осигуряват оптимално движение в посока вход-изход на складираните стоки. Стоките се плъзгат по ролките към долния край на стелажа под силата на гравитацията, от където се пикират за обработка и експедиция. Този начин на движение на стоките гарантира отличен контрол на тяхното движение и оборот, предпазва от недостиг на наличности и увеличава скоростта на обработка на поръчките. За допълнително увеличаване скоростта на обработка на материалите, може да се интегрира и система pick-to-light, управлявана от складов софтуер.

Тази стелажна система е предназначена за зони с голям обем стоки за пикиране, тъй като тя осигурява увеличен брой на линии за подготовка и премахва необходимостта персоналът да прави ненужни придвижвания при извършване на тези операции.

Предимства:

• FIFO система на обработка (първата влязла стока е първата излязла)

• По-голям брой SKU-та в предната част на стелажа с готовност за обработка

• Намаляване на времето, необходимо за подготовка на поръчката

• По-голямо количество на продуктите, които се складират

Mecalux Мобилни стелажи Moviblock Mecalux Мобилни стелажи Moviblock Mecalux Мобилни стелажи Moviblock Mecalux Мобилни стелажи Moviblock
Mecalux Мобилни стелажи Moviblock Mecalux Мобилни стелажи Moviblock

Изпратете запитване

Изпратете запитване

Код за сигурност: * Ако кодът не е разбираем можете да го презаредите, като кликнете върху него.

Вашата препоръка

Скъпи клиенти, ще се радваме да се запознаем и да чуем Вашето мнение и предложения за сайта, за да го подобрим за Ваше улеснение.

Код за сигурност: * Ако кодът не е разбираем можете да го презаредите, като кликнете върху него.