Пластмасови контейнери за съхранение на храни

Индустриалните пластмасови контейнери подходящи за транспорт и съхранение на хранителни продукти

Контейнерите за съхранение на храни на Fami Storage Systems са произведени от висококачествен полипропилен; те могат да се комплектуват взаимно и могат да бъдат оборудвани с подходящ капак. Пластмасовите контейнери са  сред най-усъвършенстваните решения за транспортиране и съхранение на храни и представляват чудесен избор при употреба на хранителни продукти.
Хранителната промишленост поставя големи изисквания при избора на контейнерите за съхранение на храна, поради това че те трябва да осигуряват отлично ниво на хигиена, като в същото време изпълняват стандартите на пазара и на потребителите. Контейнерите за съхранение на храни на Fami Storage Systems са произведени от висококачествен полипропилен, който изпълнява: 

Указ на министерски съвет на Италия от 21 март 1973 г. (и неговите изменения): Хигиенни норми (и измененията им) за опаковки, контейнери и прибори, които са предназначени да имат контакт с хранителни продукти или продукти за лична употреба.

Указ на министерски съвет на Италия №777 от 23 август 1982г. ( и измененията му): Приложение на директива  76/893/EEC  ( и нейните изменения) свързани с материали и предмети, които са предназначени да влизат в контакт с хранителни продукти.

Регламент на ЕС № 1935/2004 на Европейския Парламент и Съвет на Европейския Съюз от 27 .10. 2004 ( с изменения) за материали, които са предназначени да влизат в контакт с храна и отменена директива 80/590/EEC и 89/109/EEC.

Регламент на Комисията (ЕО) № 2023/2006 от 22 декември 2006 г. (с измененията) за добрата производствена практика за материали и предмети, предназначени за контакт с храни.

Регламент на Комисията (ЕО) № 10/2011 от 14 януари 2011 г. (с измененията) за добрата производствена практика за материали и предмети, предназначени за контакт с храни.

СЕРИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ХРАНИ ATHENA

Комплектуващите се контейнери са изработени от пластмасата полипропилен, който може да се използва в хранителната промишленост. Те са изключително подходящи за транспортиране и съхраняване на хранителни продукти. Налични са и с капаци.
400×300 mm модификация
600×400 mm модификация

 Вижте повече 

 


СЕРИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ХРАНИ ATHENA  LIGHT

Контейнерите са подходящи за правилното съхранение, запазване и разпределение на хранителни продукти. Контейнерите за хранителни продукти на Fami Storage Systems не емитират хранителни вещества в храните и те предпазват храните.
600×400 mm модификация.

 Вижте повече

 


СЕРИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ХРАНИ MINERVA

Контейнерите за съхраняване на храни  на Fami Storage Systems отговарят на изискванията на пазара за здрави и солидни продукти, които са съвместими с действащите стандарти за опаковки, които имат контакт с хранителни продукти.
600×400 mm модификация.

 Вижте повече

Изпратете запитване

Код за сигурност: * Ако кодът не е разбираем можете да го презаредите, като кликнете върху него.

Вашата препоръка

Скъпи клиенти, ще се радваме да се запознаем и да чуем Вашето мнение и предложения за сайта, за да го подобрим за Ваше улеснение.

Код за сигурност: * Ако кодът не е разбираем можете да го презаредите, като кликнете върху него.